In welke taal moet ik mijn factuur opstellen en wat moet ik er zeker in vermelden?

U bent niet vrij om te kiezen in welke taal u uw facturen opmaakt. Immers moet u de officiële taal gebruiken die geldt op de plaats waar uw exploitatiezetel gevestigd is. Baat u een zaak uit in Vlaanderen, dan maakt u Nederlandstalige facturen op. Een onderneming in Wallonië stelt de facturen in het Frans op en in het Brussels gewest heeft u de keuze tussen de twee. Deze regel is echter enkel van toepassing op de vermeldingen die verplicht in een factuur moeten staan:

Verplichte vermeldingen in de factuur:

 • het woord "factuur"
 • datum en volgnummer van factuur
 • de officiële gegevens van uw onderneming en van de medecontractant (naam, ondernemingsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer)
 • het nummer van uw bankrekening
 • de datum van de prestaties
 • beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen/de verstrekte dienst
 • het btw-tarief
 • prijs
 • bedrag van de verschuldigde btw (eventueel per tarief)
 • de aanduiding van de reden van vrijstelling wanneer de gefactureerde handeling niet aan de btw onderworpen is
 • plaats waar de factuur werd opgemaakt en datum

 

Bron: nsz